Търсене
Тип на имота

Град

Максимална сума

Тип на обявата
Валутен конвертор
Искам да обменя ...
в
Реклама


Начало » Новини  
Новини
Глоба 5 хил. лв. ще се налага на немарливи собственици на апартаменти
14.03.2008

Глоба от 5 хил. лв. ще се налага на собственик на апартамент, който не изпълнява решенията на сдружението на собствениците на сградата. Това предвижда приетият на първо четене в четвъртък законопроект за етажната собственост. Новата нормативна уредба регламентира как собствениците на жилища в блоковете и кооперациите ще управляват общите части на сградите. Депутатите приеха предложението на колегата си от Коалиция за България (КБ) Надя Антонова да се удължи с три седмици срокът за приемане на предложенията по текстовете на законопроекта между първо и второ четене. Най-големите спорове при дебатите по предложената нормативна уредба през изминалата седмица бяха свързани основно с наказателните разпоредби на законопроекта. Най-тежката мярка при нарушаване на правилника на вътрешния ред, приет от собствениците на сградата, при системно нарушаване на добрите нрави в кооперацията или излагане на сградата на опасност от пожар, е да се отнема апартаментът от собственика. Това ще може да става само след като 75 на сто от живеещите гласуват за подобна мярка. Един от сериозните проблеми на много столичани в централната част на София е, че апартаменти се ползват под наем като публични домове. Единствената възможност на собствениците е да повикат полиция за проверка, след което проблемът изчезва за около месец и се появява отново. Липсата на законова уредба, която легално да регламентира проституцията в България и съответно да определя местата, на които тя да се практикува, позволява апартаменти в обикновени жилищни сгради масово да се ползват за тази цел. Останалите собственици в сградите също не разполагаха до този момент с възможност да се справят сами с проблемите си. Според народните представители възможността да се отнема собствеността съществува и в момента, но е разписана в Закона за собствеността. До този момент обаче в България не е регистриран такъв случай. По новия закон сградите ще се управляват от общото събрание на собствениците и управителен съвет. Ще има и контролен съвет, ако събранието на собствениците прецени, че е нужен, за да наблюдава изпълнението на решенията. Решенията на общото събрание ще се приемат, ако присъстват най-малко 75 на сто от собствениците на сградата. При гласуването няма да се допуска категория "въздържал се". Собствениците, които не живеят в сградата, ще имат право да упълномощят друго лице, което да гласува от тяхно име.