Търсене
Тип на имота

Град

Максимална сума

Тип на обявата
Валутен конвертор
Искам да обменя ...
в
Реклама


Начало » Услуги  
Услуги

Услугите, които предлага Имолукс се извършват от екипи висококвалифицирани специалисти, които могат да дадат търговска оценка на всеки имот.

При продажба на имот, Имолукс осигурява на клиентите си следния пакет услуги:

  1. Агенцията консултира продавача, за да може да определи реалната пазарна цена на предлагания имот към съответния момент и актуализирането й във времето, спрямо пазарната конюнктура.
  2. Агенцията осъществява маркетингова и рекламна стратегия по предлагането на имота с цел максимално бързо да се намерят клиенти за предлагания имот и максимално изгодното му реализиране.

При покупка на недвижим имот Агенция Имолукс осигурява следните услуги:

  1. Проучване на пазара за недвижими имоти към момента по зададени от купувача параметри, за да могат да бъдат напълно удовлетворени неговите изисквания. Агенцията съветва и подпомага клиента при избора на имот.
  2. Агенцията подготвя пълния набор от документи за собственост на съответния имот и осъществява проверка за наличие на евентуални тежести (ипотеки, възбрани и пр.)
  3. Агенцията оказва юридическа и консултантска помощ до деня на нотариално прехвърляне и получаване на нотариалния акт за новозакупения имот.

При сключване договор за управление на недвижим имот ние Ви предлагаме:

1. Регулярна реклама и ефективни огледи на имота;

2. Отдаване на имота под наем и юридическо обезпечаване на сделката;

3. Осигуряването на най-подходящите наематели;

4. Постоянна заетост на отдавания под наем имот;

5. Съхраняване на предоставения депозит по договора за наем;

6. Контролиране на изпълнението на всички клаузи по договора, в това число заплащане в срок на месечния наем и консумативите;

7. Осъществяване надзор над състоянието на отдадения имот;

8. Извършване на основните ремонти, необходими в наетия имот, които са задължение на наемодателя;

9. Координиране на дейности, свързани с проекти за вътрешна пруестройство, интериорен дизайн и обзавеждане;

10. Застраховане на имота при изискване на някоя от страните;

11. Представляване на собственика на имота пред всички институции и организации;

12. Представляване на собственика пред общото събрание на сградата, в която се намира имота;

13. Ежемесечен отчет за дейността на агенция Имолукс във връзка с имота, при изискване от собственика.

Имолукс изисква пълен набор документи от купувача, необходими за нотариалното прехвърляне на имота.